אודות

פרויקטי הגמר של מכללת אפקה מוצגים בתערוכה שנתית, החושפת עבודות נבחרות. בתערוכה מוצגות עבודות של כ-80 סטודנטים בוגרי תואר ראשון, שנבחרו מקרב כ-400 סטודנטים במחלקות ההנדסה השונות

תערוכת פרויקטי גמר

תערוכת פרויקטי גמר 2018