SmartUp - תוכנית המצוינים

מהי תוכנית המצוינים SmartUp?

SmartUp - תוכנית המצוינים של מכללת אפקה, היא תוכנית אקדמית תלת־שנתית שאליה נבחרים הסטודנטים המובילים ביותר במכללה החל מסוף השנה הראשונה ללימודיהם. מטרות תוכנית ייחודית זו הן הנעה למצוינות אישית וקבוצתית, עידוד סקרנות, טיפוח יצירתיות ויזמות, פיתוח חשיבה מערכתית, יצירת מעורבות בקהילה וחשיפה לתעשייה. כל זאת בהקפדה על מצוינות אקדמית.

הסטודנטים המתקבלים לתוכנית SmartUp מבצעים באופן פעיל פרויקט הנדסי רב־תחומי המשלב מעורבות קהילתית משמעותית. הם נחשפים לתפקידי המחקר והפיתוח בתעשיות השונות בדגש על עדכניות טכנולוגית ומשתתפים בכנסים אקדמיים בתחומי ההנדסה המגוונים. כמו כן זוכים הסטודנטים ללמוד בקורסים ייעודיים לקידום הכשרתם המקצועית, התרבותית והערכית.

כל סטודנט בתוכנית תורם לקהילת אפקה וזכאי למלגת לימוד ולמגוון הטבות כגון רישום לקורסים בתואר שני ולקורסים עודפים בתואר ראשון ללא תשלום, השתתפות בכנסים באפקה ומחוצה לה, אפשרות ללמוד באפקה תואר ראשון נוסף, ללמוד באפקה תואר שני ועוד.

SmartUp היא תוכנית מצוינים תחרותית הנפתחת להתמודדות על קבלה מחודשת מדי שנה בשנה. התוכנית שואבת אליה את חוד החנית של הסטודנטים במכללת אפקה המציגים כישורים בולטים, יצירתיות ונכונות להובלה טכנולוגית וחברתית. הסטודנטים המתקבלים לתוכנית מהווים קבוצת עילית המשמשת דוגמה ליתר הסטודנטים באפקה כמודל להישגיות ולמצוינות אקדמית.

סטודנטים מצוינים

אפקה SmartUp

העשרה אקדמית, הנדסית, יישומית ורב־תחומית במטרה לחשוף את הסטודנטים לתרבות הערכית הנהוגה בעולם התעשייה והמחקר המתקדמים, במטרה לקדם יכולת מקצועית ומקצוענית גבוהה של מהנדסי העתיד, בזיקה לקשר שבין הקהילה לתחום ההנדסה.

 1. 1

  פרויקט הנדסי רב־תחומי מוכוון למעורבות קהילתית

 2. 2

  פעילות יזמית מתקדמת

 3. 3

  חשיפה לאנשי מפתח ולתפקידי פיתוח באקדמיה ובתעשייה הטכנולוגית המתקדמת בישראל

 4. 4

  מלגות והטבות

מבנה התוכנית:

הסטודנטים המתקבלים לתוכנית המצוינים SmartUp מבצעים בשנתם הראשונה, באופן פעיל ומעשי, בחלוקה לצוותים מעורבים, פרויקט הנדסי רב תחומי המשלב מעורבות חברתית קהילתית משמעותית.

בשנתם השנייה הסטודנטים יוצאים למפגשי חשיפה שבועיים עם בוגרי אפקה הנמצאים בתפקידי מפתח משמעותיים בתעשייה ובמרכזי פיתוח, לומדים על עולם ההנדסה וההייטק ממקור ראשון ומתנסים בעבודה משותפת ומאתגרת עם הבוגרים שלנו.

לבסוף, בשנתם השלישית עוברים הסטודנטים קורס ייחודי לתוכנית המצוינים בנושא קידום עסקי של מיזם הנדסי. במסגרת קורס זה הם לומדים כיצד ניתן להקים מיזם מוצלח, הן בהיבטים העסקיים והשיווקיים והן בהיבטים ההנדסיים והתפעוליים של מיזם שכזה.

מבנה תוכנית המצוינים

נוהל תוכנית המצוינים SmartUp

ראש התוכנית למצוינים SmarUp

ד"ר אפרת פרל

Smart-Up, תכנית המצוינים של מכללת אפקה, שמה לעצמה למטרה להוות מקפצה משמעותית לסטודנטים מצוינים המציגים יכולות אקדמיות מרשימות בשילוב עם יכולות אשר לא ניתנות למדידה באופן אקדמי, מתוך שאיפה להכשיר אותם בצורה ממוקדת יותר לתפקידי מפתח הן בתעשייה והן במרכזי המחקר והפיתוח המובילים בעולם ההייטק. זוהי תכנית אקדמית אשר באה להעניק לסטודנטים בעלי יכולות אקדמיות גבוהות כלים ייחודיים שיאפשרו להם להביא לידי ביטוי את היכולות ההנדסיות שבהם, במסגרת תומכת המעודדת אותם ליצירתיות, מעורבות חברתית רחבה ולימוד עצמי תוך הקפדה על מצוינות אקדמית. כמו כן, ניתנת לסטודנטים הזדמנות ללמד אחרת, מחוץ לקופסה, למצוא פתרונות הנדסיים יצירתיים ובמקביל ליישם אותם בעצמם.

יצירת קשר

אנשי קשר

ראש תכנית המצטיינים אפקה SmartUp

ד"ר אפרת פרל efratp@afeka.ac.il 

מלווה פדגוגי

חנן יניב, לשעבר פרופ' באוניברסיטת קלגרי hanany@afeka.ac.il

עוזרת ראש התוכנית

גב' ריינה בן זקן SmartUp@afeka.ac.il

תחנת רכבת

 • 7 דק'
 • 25 דק'
 • 7 דק'
 • 11 דק'

פארק הירקון

 • 6 דק'
 • 20 דק'
 • 6 דק'
 • 17 דק'

קניון אילון

 • 9 דק'
 • 29 דק'
 • 9 דק'
 • 16 דק'

חוף הים

 • 16 דק'
 • 16 דק'
 • 35 דק'
מתעניינים בלימודים?
מתעניינים בלימודים?

*שדה חובה

מתעניינים בלימודים?