דקאנט הסטודנטים

דקאנט הסטודנטים הוא גוף האחראי על מתן ייעוץ, סיוע ושירותים לרווחת הסטודנט בכל קושי אישי, חברתי וכלכלי.

סטודנטים.ות עם מגבלה (פיזית, נפשית, קוגניטיבית), עם לקות למידה, החווים בעיות אישיות, משרתים במילואים, מהחברה הערבית, בתהליכי הורות, עם קשיים כלכליים ועוד, יכולים לפנות לדקאנט לבחינת קבלת עזרה וסיוע.

סטודנטים.ות הסבורים שלא טופלו כיאות על ידי המערכת, רשאים.ות לפנות ולבקש פגישה אישית עם דקאנית הסטודנטים, בתיאום מראש עם המשרד באמצעות "אפקה נט".

דקנאט הסטודנטים

דבר הדקאנית

טימור זכאי

דקאנית הסטודנטים

טימור זכאי - דיקאנית הסטודנטים

טימור זכאי

דקאנית הסטודנטים

דקאנט הסטודנטים הוא הגוף שאמון על רווחת הסטודנטים בשיתוף פעולה עם הגופים האקדמיים והמנהליים של המכללה. דלת הדקאנט פתוחה בפני כל סטודנט וכל סטודנטית בכל בעיה או קושי אישי, כלכלי, לימודי, חברתי או אחר. אנו נקשיב לך ויחד ננסה לתת מענה אופטימלי, מהיר ויעיל לבעיה. אני, באופן אישי, מאמינה כי הדקאנט הוא המקום שבו נשאר תרמיל הצרות מהבית, והכניסה לכיתה היא רק עם תרמיל חומרי הלימוד. מטרתנו לאפשר למידה מיטבית, והבעיות הכלכליות, הרפואיות או האישיות לא ייכנסו איתך לכיתה.

יצירת קשר

שעות קבלת סטודנטים במשרד הדקאנט:
ימים א'-ה'  09:30-13:00
משרד הדקאנט: מתחם הקריה חדר ה' 3 | משרד דקאנית הסטודנטים: ה' 4 א'

אפשר לפנות לדקאנט באמצעות פתיחת פנייה במערכת "אפקה נט". תשובות יינתנו על ידי המשרד או שיועברו לטיפול המחלקה הרלוונטית בתוך שבוע מיום פתיחת הפנייה.

צוות המשרד:

מיכל לנדאו – ראש תחום רווחת הסטודנט, טלפון: 03-7688686 (מילואים, סיוע אקדמי, היריון ולידה, בעיות אישיות, בעיות רפואיות)

אנה בלן פנסטר – ראש מרכז נגישות לסטודנט, טלפון: 03-7688725 (לקויות למידה, עולים חדשים, נגישות אקדמית)

ספיר יששכר- רכזת מרכז נגישות לסטודנט, טלפון: 03-7688743 (לקויות למידה, עולים חדשים, נגישות אקדמית)

יעל רייצפלד – רכזת מרכז נגישות לסטודנט, טלפון: 03-7688545 (לקויות למידה, עולים חדשים, נגישות אקדמית, חונכויות

טליה בנצור - רכזת מילואים ומלגות, טלפון: 03-7688761