מעורבות חברתית

אפקה מאמינה שיש לה תפקיד חברתי חשוב לא רק בעולמות האקדמיה, אלא בחברה הישראלית כולה. האמנה החברתית של אפקה מושתתת על האמונה כי מוסד אקדמי הוא חוליה מרכזית בשרשרת: בית ספר, מוסד אקדמי ותעשייה. כחוליה המוקפת מכל צדדיה, למוסד אקדמי היכולת והאחריות לסייע לבתי הספר לשפר את הידיעות המדעיות-טכנולוגיות של התלמידים שלהם כדי שיגיעו לאקדמיה בשלים ומוכנים יותר ללמוד תחומים מדעיים. בשנים האחרונות סובלים התחומים המדעיים מירידה מתמשכת בביקוש מצד תלמידים, אף שבתעשייה מתגלה מגמה הפוכה – ביקוש לבוגרי התחומים הללו.

הגישור על פער זה הוא צורך לאומי.

ביחידה למעורבות חברתית כ־300 סטודנטים מעורבים חברתית בשנה והם פוגשים כ־1,500 תלמידים. היחידה שמה לה למטרה לקדם מעורבות חברתית של סטודנטים בקהילה, בדגש על תרומה בתחומי החינוך, ובמיוחד החינוך המדעי, בקרב ילדים ובני נוער מהפריפריה החברתית והגאוגרפית. פעילות זאת נעשית בזכות הענקת מלגות גבוהות לסטודנטים. השתתפות בפרויקט של מעורבות חברתית מקנה לסטודנטים סיוע כלכלי במימון הוצאות הלימודים וצמצום הצורך בעבודה במקביל, תוך מיצובם כסוכני שינוי ומודל לחיקוי בקרב קהל היעד שבו הם פועלים.

נ"ז מעורבות חברתית

מכללת אפקה מאפשרת לסטודנטים המעוניינים בכך הכרה ב-2 נ"ז בתמורה ל40 שעות מעורבות חברתית, בפרויקטים מסוימים שמציעה היחידה למעורבות בלבד.
פירוט הפרויקטים המשתנה בכל שנה נשלח באפקה נט במהלך שנת הלימד.  נ"ז אלו יוכרו במסגרת הנקודות הנדרשות בקורסים בהתמחות בלבד (להוציא התמחות בזרם חזק).
2 נ"ז במעורבות אפשרית רק פעם אחת במהלך התואר והחל משנה ב
'
(לתשומת ליבכם, ישנם נ"ז מעורבות למשרתי המילואים - לא תינתן כפילות).

מלגות על בסיס נתוני קבלה

צור קשר

דפנה ונגר, מנהלת היחידה למעורבות חברתית

חדר 116 בפיקוס, 03-7688685

תחנת רכבת

 • 7 דק'
 • 25 דק'
 • 7 דק'
 • 11 דק'

פארק הירקון

 • 6 דק'
 • 20 דק'
 • 6 דק'
 • 17 דק'

קניון אילון

 • 9 דק'
 • 29 דק'
 • 9 דק'
 • 16 דק'

חוף הים

 • 16 דק'
 • 16 דק'
 • 35 דק'
מתעניינים בלימודים?
מתעניינים בלימודים?

*שדה חובה

מתעניינים בלימודים?