מלגות על בסיס נתוני קבלה

מלגות על בסיס נתוני קבלה למועמדים לתואר ראשון

אפקה הציבה לעצמה מטרה – לעודד מצוינות בקרב הסטודנטים והסטודנטיות שלה.
אנו מאמינים כי מצוינות אקדמית היא מפתח מרכזי להצלחה עתידית, ולכן אנו מחויבים לתמרץ ולהעריך סטודנטים וסטודנטיות שהשקיעו מאמצים רבים והגיעו להישגים יוצאי דופן.
הישגים אלה מעידים על יכולת לימודית גבוהה, מוטיבציה, התמדה ונכונות למאמץ אינטלקטואלי.
בכל שנה מעניקה אפקה מאות מלגות לסטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים.
גובה שיעור המלגה נקבע בהתאם לעמידה בקריטריונים של ציוני בגרות או ציון בחינה פסיכומטרית.

להלן תנאי הסף לקבלת מלגות אלה:

מלגה על סמך שלושה ציוני תעודת בגרות 

 • מלגה בשיעור 200% משכר הלימוד היסודי – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 90 ומעלה, 5 יח"ל פיזיקה בציון 90 ומעלה ו־5 יח"ל אנגלית בציון 90 ומעלה.
 • מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד היסודי – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 85 ומעלה, 5 יח"ל פיזיקה בציון 85 ומעלה ו־5 יח"ל אנגלית בציון 85 ומעלה
 • מלגה בשיעור 50% משכר הלימוד היסודי (שנה ב') – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעלה, 5 יח"ל פיזיקה בציון 80 ומעלה ו־5 יח"ל אנגלית בציון 80 ומעלה.

מלגה על סמך שני ציוני תעודת בגרות 

 • מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד היסודי – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 90 ומעלה ו־5 יח"ל פיזיקה בציון 90 ומעלה.
 • מלגה בשיעור 75% משכר הלימוד היסודי – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 85 ומעלה ו־5 יח"ל פיזיקה בציון 85 ומעלה.
 • מלגה בשיעור 50% משכר הלימוד היסודי (שנה ב') – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעלה ו־5 יח"ל פיזיקה בציון 80 ומעלה.

מלגה על סמך ציון בבחינה הפסיכומטרית

 • מלגה בשיעור 200% משכר הלימוד היסודי – ציון 700 ומעלה*.
 • מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד היסודי – ציון 680–699
 • מלגה בשיעור 50% משכר הלימוד היסודי (שנה ב') – ציון 660 –679.

 

*בכל שנה תינתן מלגה של מקסימום 100%.

מלגה על סמך ממוצע ציונים דיפלומת הנדסאי

מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד היסודי – ממוצע ציונים 95 ומעלה.

קבלת המלגה היא על סמך ממוצע ציוני מה"ט / משרד החינוך במבחנים החיצוניים ובפרויקט הגמר (לא כולל ציוני מעבדות).

מלגה על סמך ציון בגרות במתמטיקה 5 יח"ל, למי שאינו פטור מפיזיקה

מלגה בשיעור 100% מעלות קורס ההכנה בפיזיקה – למי שאינו פטור מפיזיקה ויש לו ציון 90 ומעלה ב־5 יח"ל מתמטיקה.

מתן המלגה מותנה בסיום קורס ההכנה בציון 70 ומעלה. המלגה תינתן כהפחתה בשכה"ל כמובהר להלן.

מובהר בזאת כי:

 • בדיקת הזכאות למלגות תיעשה לכל המאוחר בתום הסמסטר השני ללימודים בשנה א'. סטודנט יהיה זכאי לקבל מלגה רק אם השלים את לימודיו בשנה הרלוונטית, כלומר ניגש לבחינות והיקף לימודיו הוא לפחות 30 נקודות זכות בשנה זו.
 • המלגות מיועדות לסטודנטים בשנה א' של תואר ראשון. אין צורך להגיש מועמדות. המכללה מציעה מלגות לסטודנטים על פי נתוני הקבלה שלהם.
 • הענקת המלגות כפופה לרשום בתקנון שכר הלימוד אשר יפורסם סמוך לפתיחת שנה"ל תשפ"ג.
 • אפקה מעניקה מלגות נוספות ובהן: מלגות סיוע, מלגות מעורבות חברתית ועוד.

אם אתם עומדים באחד מתנאי הסף, כנראה שמגיעה לכם מלגה מאפקה.
זוהי הזדמנות נפלאה לקבל הכרה והערכה על המאמצים וההישגים שלכם עד כה, להבטיח כי תוכלו להתמקד בלימודים, להמשיך בנתיב ההצלחה שלכם ולפתוח דלתות חדשות להזדמנויות עתידיות מרגשות.