פתיחת הקמפוס החדש, אשר ישתרע על פני 1,200 מ"ר, הינה חלק מתהליך אסטרטגי רב-שנתי במסגרתו גדלה המכללה באופן משמעותי. שיאו של התהליך  עתיד להתרחש בהעתקת כלל פעילות אפקה תוך מעבר לקמפוס חדשני וגדול בשכונת יד-אליהו בדרום תל אביב, שבנייתו תחל בקרוב.

העלייה בהיקפי הפעילות של אפקה, הגידול המתמשך במספר הסטודנטיות והסטודנטים שלנו, ובהתאמה העלייה במספר חברות וחברי הסגל האקדמי והמנהלי, יצרו צורך ממשי להוספת מרחבי עבודה,  הוראה ולמידה מעבר לקמפוס הקיים. המתחם שנבחר לשם כך הוא קומפלקס כיתות ומשרדים בפארק עתידים בצפון מזרח תל אביב, לא רחוק ממיקום אפקה כיום. המיקום נבחר בשל היותו מרכז עסקי טכנולוגי הכולל חברות היי-טק רבות, דבר שעולה בקנה אחד עם פעילותה של אפקה המקיימת מגוון שיתופי פעולה עם חברות בתעשייה. 

הקמפוס, שייפתח בתחילת סמסטר ב', ביום שלישי ה-30.4.24 מיועד לסטודנטים לתואר שני, לסטודנטים במכינות ובקורסי ההכנה, ללומדים ביחידה ללימודי חוץ, לחברי הסגל האקדמי המלמדים בתוכניות אלה ולחברי המנהלי בתחומים אלה. במתחם החדיש והמאובזר בפארק עתידים, הותקן ציוד טכנולוגי מתקדם כך שיתאים להוראה ולמידה היברידית בכיתות הלימוד. בנוסף כולל המתחם חדרים ייעודיים להוראה בזום וללימודי חוץ.

הקמפוס החדש בפארק עתידים יאפשר לאפקה להמשיך להתפתח ולהרחיב את תחומי פעילותה ויהווה תשתית מתקדמת לחינוכם של מספר גדול יותר של מהנדסים מצוינים ובכך לתרום למדינת ישראל ולכלכלתה.