ראש התוכנית להנדסת אנרגיה והספק פרופ' אראל אבינרי, השתתף בתוכנית הבוקר "פותחים יום" ברשת 13. בתוכנית הדגיש פרופ' אבינרי את האתגרים וההזדמנויות העומדים בפני מהנדסי אנרגיה ותיאר את התוכנית לתואר שני בהנדסת אנרגיה והספק במכללת אפקה