מעטפת התמיכה לסטודנטים וסטודנטיות של אפקה לשנת הלימודים תשפ"ד מביאה בחשבון את הצרכים האקדמיים של האוכלוסיות השונות במכללה והיא מושתתת על מנגנונים גמישים שיאפשרו לכל אחת ואחד להשלים את שנת הלימודים במלואה ובהצלחה.

מרכיביה העיקרים של המעטפת כוללים למידה היברידית של כל הקורסים, הופעה חוזרת של קורסים לאורך השנה, הקלטות, אפשרות רישום לקורסים ללא תנאי קדם, התאמות אקדמיות ועוד, ובנוסף מעניקה הזדמנויות רבות לסיוע לימודי, סיוע כלכלי וסיוע רגשי.

מעטפת התמיכה כוללת התאמות המוענקות לכלל הסטודנטים והסטודנטיות ותוספות ייעודיות המוענקות למשרתים ומשרתות השבים ללימודים.

קבלת זכאות למשרתים

  • משרתי מילואים – מי שגויסו למילואים לתקופה כלשהי מאז 7.10.23 ("מילואים")
  • אנשי ונשות צבא קבע ("קבע")
  • עתודאים ועתודאיות שגויסו מאז 7.10.23 ("עתודה")
  • בני ובנות זוג של משרתים.ות מילואים ושל של אנשי ונשות קבע שהם הורים לילדים עד גיל 13 ("בני ובנות זוג הורים")

כדי לקבל זכאות להתאמות היעודיות יש להגיש לדקאנט טופס 3010.

מידע נוסף למשרתי מילואים נמצא במתחם הדקנאט

 

כדי לקבל זכאות להתאמות היעודיות יש להגיש לדקאנט אישור רשמי מצה"ל על שירות בקבע ועל התפקיד.

לקבלת זכאות עבור סעיפים הדורשים משך "שירות פעיל" מסוים נדרש אישור שבו גם מספר ימי השירות בפועל ותאריכי תחילת השירות וסיומו.

טווח התאריכים המוגדר כשירות במהלך סמסטר א הוא: 31.12.23 – 15.3.24

לאנשי קבע המשרתים תוך כדי לימודים, הזכאות מותנית באישור צה"ל שנקראתם לשירות מעבר לשירות הרגיל – בהתאם לימים ומועדים הנדרשים בסעיף הספציפי.

כדי לקבל זכאות להתאמות היעודיות יש להגיש לדקאנט אישור רשמי מצה"ל על שירות בקבע ועל התפקיד.

לקבלת זכאות עבור סעיפים הדורשים משך "שירות פעיל" מסוים נדרש אישור שבו גם מספר ימי השירות בפועל ותאריכי תחילת השירות וסיומו.

טווח התאריכים המוגדר כשירות במהלך סמסטר א הוא: 31.12.23 – 15.3.24

בני ובנות זוג של משרתים ומשרתות במילואים ושל של אנשי ונשות קבע שהם הורים לילדים עד גיל 13.

לקבלת זכאות להתאמות היעודיות יש להגיש לדקאנט טופס 3010 או אישור שירות של בן או בת הזוג בצירוף העתק ת"ז עם ספח.

קבוצות נוספות שיקבלו התייחסות פרטנית - אנשי ונשות כוחות הביטחון, מפונים.ות, פצועים.ות, נפגעות ונפגעי טראומה, ומי שקרובי משפחתו.ה מדרגה ראשונה נפגעו מפעולות האיבה - אנא פנו לדקאנט הסטודנטים.

מעטפת תמיכה לתואר ראשון

עדכון אחרון: 18.4.2024

בחירה בין השתתפות פיזית בכיתה לבין השתתפות מרחוק באמצעות זום.


למי מיועד? עבור כולם


מתי חל? סמס' א וסמס' ב תשפ"ד

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

לפי המתוכנן ללא שינוי.


למי מיועד? עבור כולם 


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

קורסי סמס' א ייפתחו שוב בסמס' ב ובסמס' קיץ (במידת הצורך יינתנו אישורים לחפיפה של עד 6 שעות שבועיות בלימודי הקורסים).

הרשימה המלאה של קורסי החובה של סמסטר א שתוצע למשרתים גם בסמסטרים ב וקיץ פורסמה ב־ 1.3.2024 ושוב ב־17.4.24

כדי להירשם יש לפתוח פניה להכוון האקדמי


למי מיועד? ייעודי למשרתים
(סטודנטים.יות נוספים על בסיס מקום פנוי בלבד)

משרתים שלא נבחנו
למי שהשירות הצבאי מנע ממנו להבחן או למי שבחר לא להבחן, ההרשמה למופע נוסף היא ללא עלות נוספת.

משרתים שנבחנו
כל מי ששירת לפחות 10 ימי שירות פעילים במהלך סמסטר א , ובחר לגשת למבחן הקורס ולא עבר אף מועד שניגש אליו, יהיה זכאי לקורס חוזר ללא עלות.

בסיום הרישום לקורסים המכללה תנפיק רשימה של כל המשרתים שעל פי הדיווח של המכללה מקבלת מצה"ל  שרתו בטווח הימים הרשום לעיל והיו רשומים לקורס בסמסטר א ונרשמו אליו פעם נוספת בסמסטר ב (בין אם נגשו לבחינות או נגשו ולא עברו) ותעביר את המידע למדור שכר לימוד על מנת שלא ישלמו על הקורס פעם נוספת


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

כל ההרצאות והתרגולים (כולל שיעורי חזרה) יוקלטו, יועלו לאתר הקורס במוּדל ויימחקו בתחילת שנה"ל תשפ"ה.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? סמס' א וסמס' ב תשפ"ד

סמס' קיץ תשפ"ד ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

בשבוע הרביעי של הסמסטר (21–26 בינואר) תוקפא ההתקדמות במערכת הלימודים.

שבוע זה יוקדש להשלמת כל החומר שנלמד בשלושת השבועות הראשונים של הסמסטר למשרתים ששבו ממילואים. השיעורים יתקיימו לפי מערכת השעות הרגילה ובמתכונת היברידית.


למי מיועד? ייעודי למשרתים


מתי חל? סמס' א' תשפ"ד

בשבועות 6–7 של הסמסטר (4–16 בפברואר)
ובשבועות 10–11 של הסמסטר (3–15 במרץ) יתקיימו הרצאות חזרה בזום בכל הקורסים (ללא חומר חדש) במקביל למערכת הלימודים הרגילה.


למי מיועד? ייעודי למשרתים


מת חל? סמס' א תשפ"ד

בחלק מהקורסים מראש לא נכללו בחינות; בקורסים רבים אחרים הומרו הבחינות בעבודות, במטלות במודּל או במטלות קטנות להגשה.


למי מיועד? עבור כולם 

ייעודי למשרתי שירות פעיל במילואים קבע ועתודה
לפחות 28 ימי שירות במהלך הסמסטר
בקורסים שבהם הבחינה הסופית הומרה במטלות מסוג כלשהו, תוכלו להגיש את המטלות עד תום השבוע הראשון של הסמסטר העוקב, ללא צורך באישור מראש מהדקאנט או ממרצה הקורס.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

בקורסים שבהם חלה חובת נוכחות, ההשתתפות בזום עם מצלמה פתוחה תיחשב לעמידה בחובה זו; בשיעורי מעבדה חובת הנוכחות היא פיזית.

בקורסים שבהם אין חובת נוכחות ייתכן כי תידרש נוכחות פיזית בשיעורים שבהם יש להציג מטלות, פרויקט, פרויקטונים ועוד (על פי המפורט בסילבוס הקורס) או להגן עליהם. כמו כן, ההקלות אינן מתייחסות לשיעורי מעבדה – שבהם נדרשת נוכחות פיזית.


למי מיועד? עבור כולם

ייעודי למשרתים:
חובת הנוכחות תקפה רק עם החזרה מהשירות


מתי חל? סמס' א וסמס' ב תשפ"ד

סמס' קיץ תשפ"ד ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

השלמות של שיעורי מעבדה יתקיימו בשבוע ההשלמות הייעודי למשרתים בסמס' א – בסוף כל סמסטר וגם במופעים נוספים של המעבדות שייפתחו בסמס' ב וקיץ.

אם תידרש השלמת ניסויים, אפשר יהיה לעשות זאת בסמסטר העוקב מבלי צורך להירשם לקורס; הציון יינתן לאחר השלמת הניסויים.


למי מיועד? ייעודי למשרתים שהפסידו שיעורי מעבדה בשל השירות


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הארכת תקופת השינויים כדי לאפשר זמן התארגנות נוסף.


למי מיועד?

עבור כולם
שלושת השבועות הראשונים של הסמסטר (במקום שבועיים)

ייעודי למשרתים
שבועיים מיום החזרה מהשירות


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

סיוע של יועץ אקדמי בתכנון מערכת מותאמת אישית והכוונה לסיום בהצלחה של שנת הלימודים ושל התואר.


למי מיועד? עבור כולם

ייעודי למשרתים
קבלת ייעוץ מייד אחרי החזרה משירות; לאחר פתיחת פנייה באפקה־נט להכוון אקדמי (מנהל הסטודנטים), ייצרו איתך קשר לקביעת פגישת ייעוץ.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

אפשרות להרשמה לקורסי המשך למי שלמדו בקורס הקדם אך לא עברו אותו.


למי מיועד? עבור עולם (כולל משרתים)
*לא חל על הלומדים במכינות או בקורסי סיווג אנגלית
** לא תקף למי שלמד את הקורס לפני 7.10.23 אך לא עבר אותו


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

משרתים יוכלו לממש אפשרות לבחור בציון "עובר" מילולי בקורסים שאליהם היו רשומים בתשפ"ד (עבור משרתים במילואים ובני ובנות זוג הורים של משרתי מילואים, ההתאמה תקפה גם לתשפ"ה על החלטת המל"ג); בתנאי שהתקיימו 3 תנאים:

  1. שימי השירות היו מ־7.10.23 ואילך
  2. שעברו את הקורס בהצלחה (ציון 60 ומעלה)
  3. שהשלימו לפחות 24 נקודות זכות במהלך שנת תשפ"ד

*יש להגיש את הבקשות בתום מועדי ב' של סמס' קיץ תשפ"ד
**ציון "עובר" מילולי אינו נכלל בממוצע הציונים


למי מיועד? ייעודי למשרתים

עבור משרתים במילואים, בני ובנות זוג הורים של משרתי מילואים, אנשי קבע ועתודה ששירתו שירות פעיל (באישור צה"ל)
לפחות 14 ימי שירות מאז 7.10.23
עד 2 ציונים; לא יותר מ־6 נ"ז במצטבר
לפחות 28 ימי שירות מאז 7.10.23
עד 3 ציונים; לא יותר מ־2 בסמסטר; לא יותר מ־8 נ"ז במצטבר
לפחות 42 ימי שירות מאז 7.10.23
עד 4 ציונים; לא יותר מ־2 בסמסטר; לא יותר מ־10 נ"ז במצטבר

קבע ועתודה שאינם עומדים במשכי שירות פעיל המצוינים מעלה (בפניה לדקנאט)

עד 2 ציונים; לא יותר מ־6 נ"ז במצטבר

בני ובנות זוג הורים של אנשי קבע (באישור צה"ל)

לפחות 14 ימי שירות של בן.בת הזוג
עד 2 ציונים; לא יותר מ־6 נ"ז במצטבר

עבור כלל המשרתים
הזכאים לבחינת מועד ב' בקורסי קיץ תשפ"ג יוכלו לבחור להמיר עד ציון אחד מקורסים אלה בציון "עובר" במקום ציון מתשפ"ד.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

עבור משרתים במילואים ובני ובנות זוג הורים של משרתי מילואים ההתאמה תקיפה גם לשנת תשפ"ה על החלטת המל"ג

הוגדלה מכסת המועדים המיוחדים שאפשר לבקש בשנה.


למי מיועד?
עבור כולם
3 מועדים מיוחדים (במקום 2)

ייעודי למשרתים
זכאות למועדים נוספים (מעבר ל־3 המיוחדים), בהתאם למספר הבחינות שהחמצת בשל שירות במילואים במועדן – באישור רכזת המילואים בדקאנט


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הוגדלה מכסת הפטור השנתית.


למי מיועד? עבור כולם: 4 בחנים בשנה (במקום 3)
ייעודי למשרתים: זכאות לפטור מ־4 בחנים שבמכסה. ובנוסף, פטור מכל בחני האמצע שהתקיימו בזמן המילואים ולא בוצעו או זכאות למועד מיוחד לבחירת המשרת*. 
*אם בחרת לגשת למועד מיוחד לבוחן – הוא יתקיים במועד מיוחד בשבוע התשיעי של הסמסטר ולא יינתן בו פטור.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

בקורסים שבהם הבחינה הסופית הומרה במטלות מסוג כלשהו, מי ששירתו לפחות 28 ימים במהלך הסמסטר יוכלו להגיש את המטלות עד תום השבוע הראשון של הסמסטר העוקב, ללא צורך באישור מראש מהדקאנט או ממרצה הקורס.


 

למי מיועד? 

ייעודי למשרתי שירות פעיל במילואים קבע ועתודה לפחות 28 ימי שירות במהלך הסמסטר


מתי חל? סמסטר א' תשפ"ד

למי שיבחר להיבחן בשני מועדי בחינות, הציון הסופי בבחינה יהיה הציון הגבוה משני הציונים.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? סמס' א תשפ"ד
תקף גם לבחינות מועדי ב קיץ תשפ"ג שנקבעו לאחר 7.10.23

לגבי סמס' ב תשפ"ד יישלח עדכון לקראת תקופת הבחינות

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

תוספת זמן בשיעור של 25% בבחינות בגין שרות פעיל במלחמה במהלך הסמסטר.

סטודנטים וסטודנטיות עם זכאות לתוספת זמן מכל סיבה אחרת, יהיו זכאים לכפל תוספת זמן – אך לא יותר מ־50% ממשך הבחינה

אין צורך לפנות לדקאנט – המכללה תעדכן את תוספות הזמן במערכת.

יש להביא לכל בחינה עותק מודפס של האישור שתקבלו בדוא"ל מהדקאנט כדי לממש את הזכאות


למי מיועד? משרתי שירות פעיל במילואים, קבע ועתודה

לפחות 28 ימי שירות במצטבר בתאריכים 31.12.23 – 15.3.24

תוספת זמן של 25%

הזכאים ל-25% תוספת זמן ייבחנו בכיתה פורסמה בלוח הבחינות.

נבחנים ונבחנות הזכאים לתוספת זמן בשיעור של 50%

סטודנטים וסטודנטיות עם זכאות לתוספת זמן מכל סיבה אחרת בנוסף לזכאות בגין המלחמה, יהיו זכאים לכפל תוספת זמן – אך לא יותר מ־50% ממשך הבחינה.

ברוב המקרים הזכאים ל-50% תוספת זמן ייבחנו בכיתה נפרדת ולא בזו פורסמה בלוח הבחינות. מיקום הכיתה יפורסם שעה לפני הבחינה ליד מוקד המידע בפיקוס וה-10 בקריה.


מתי חל? סמס' א תשפ"ד


לגבי סמס' ב תשפ"ד יישלח עדכון לקראת תקופת הבחינות

יתקיימו כמה מועדים שיאפשרו את השלמת הבחינות; ברישום לקורסי המשך לא ייבדקו תנאי קדם.


למי מיועד? 
עבור כולם
למי שטרם נבחן יתקיימו מועדים נוספים: בשבוע השמיני של סמס' א ובתקופת הבחינות של המופע הבא של הקורס.
ייעודי למשרתים
זכאים למועד מיוחד מתואם עם החזרה ללימודים – אם אף מועד מהמוצעים אינו רלוונטי.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

חלה על בחינות מועד ב של סמס' קיץ תשפ"ג שהתקיימו לאחר 7.10.23.


למי מיועד? עבור כולם: הוארכו עד 3.12.23
ייעודי למשרתים: עד שבועיים מיום סיום השירות


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

צומצם שיעור התרגילים שחובה להגיש; צמצום זה אינו חל על מטלות חובה (כגון פרויקט או פרויקטונים).


למי מיועד? 

עבור כולם
חובת הגשה של 50% מהתרגילים (במקום 80%); חובת הגשה של לפחות 3 תרגילים בקורס

ייעודי למשרתי שירות פעיל במילואים קבע ועתודה
לפחות 28 ימי שירות במהלך הסמסטר
חובת הגשה של 25% מהתרגילים; 2 תרגילים לכל הפחות. יש להגיש את התרגילים עד למועד הבחינה הראשון שבחר כל אחד לעצמו (א, ב או מיוחד), ללא צורך באישור מראש מהדקאנט או ממרצה הקורס וללא צורך בתיאום מועד ההגשה עם כל מרצה.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הוגדלה הזכאות לנ"ז בגין מילואים (ובני.בנות זוג של משרתי מילואים שהם הורים) במהלך התואר – עד 8 נקודות זכות (במקום 2) ולאנשי קבע ועתודה ששירתו שירות פעיל (באישור צה"ל) עד 6 נקודות זכות ולאנשי קבע ועתודה בכלל עד 4.

- 4 נ"ז מקסימום מקורסי היחידה לחברה ורוח
- 4 נ"ז מקסימום מקורסי בחירה בהתמחות

*סטודנט שטרם למד קורסי חברה ורוח – נקודות הזכות יוזנו מקורסי חברה ורוח (כלליים) בלבד (2 קורסים עד 4 נ"ז)
סטודנט שזכאי ליותר מ 4 נ"ז או לחילופין כבר למד וקיבל ציון בקורסי חברה ורוח (כלליים)  יוכל לממש את נקודות הזכות הנותרות (עד 8 נ"ז בהתאם לטבלת הזכאות) מקורסי הבחירה בהתמחויות השונות (לא מקורסי חובה בהתמחות)

** אין אפשרות לקבל פטור מקורסי חובה או מקורסי סיווג אנגלית


למי מיועד?

משרתי מילואים ובני.בנות זוג הורים של משרתי מילואים

(למשרתים אלו הזכאות משלבת בין המעטפת של אפקה לבין החלטות המל"ג מתאריך 26.3.24)
לפחות 14 ימי שירות
2 נ"ז
לפחות 28 ימי שירות
4 נ"ז
לפחות 30 ימי שירות
6 נ"ז
לפחות 61 ימי שירות
8 נ"ז

משרתי שירות פעיל בקבע ועתודה (באישור צה"ל)
לפחות 14 ימי שירות
2 נ"ז
לפחות 28 ימי שירות
4 נ"ז
לפחות 42 ימי שירות
6 נ"ז

קבע ועתודה שאינם עומדים במשכי שירות פעיל המצוינים מעלה ובני ובנות זוג הורים של אנשי קבע (בפניה לדקאנט) זכאות ל־2 נ"ז בתשפ"ד ועד 4 נ"ז מצטבר לתואר

לפחות 14 ימי שירות
2 נ"ז


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד? ייעודי למשרתים: הזכאות מוענקת למי שקיבל פטור של לפחות 4 נ"ז מקורסי חברה ורוח
בגין שירות מילואים


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הוגדלה הזכאות לנקודות זכות בגין מעורבות חברתית לעד 4 נ"ז (במקום 2); כל שעות המעורבות החברתית צריכות לקבל אישור של היחידה למעורבות חברתית.


למי מיועד?

עבור כולם:

40 שעות מעורבות חברתית
2 נ"ז על חשבון קורס בחירה בהתמחות

40 שעות מעורבות נוספות מאז 7.10.23
2 נ"ז נוספות על חשבון קורס ביחידה לחברה ורוח. 

ייעודי למשרתי המילואים
בשתי הקטגוריות יחד – מילואים ומעורבות חברתית – עד 6 נ"ז בסך הכול.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

בקורסים נבחרים יתקיימו תרגולים מקוונים נוספים לאורך כל הסמסטר, במשך שעתיים שבועיות (הודעה מפורטת תישלח מראש).


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? סמס' א תשפ"ד

סמס' ב תשפ"ד: ע"פ הצורך והביקוש

סמס' קיץ תשפ"ד: ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

חונכות אישית או בקבוצות קטנות.


למי מיועד? ייעודי למשרתים: בסמסטרים שבהם שירתו במילואים, בפנייה לדקאנט


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

סביבת למידה משותפת מקוונת בקבוצות קטנות בעלות צרכים משותפים, בהנחיית סטודנטים וסטודנטיות משנים מתקדמות (הודעה מפורטת תישלח מראש).


למי מיועד? עבור סטודנטים.יות בשנים א ו־ב ובמכינות


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

ניהול זמן, ללמוד איך ללמוד, תשובה טובה, חרדת בחינות, שיפור אנגלית ועוד; הודעות יישלחו במהלך השנה.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל: כל שנת תשפ"ד

למי מיועד? עבור כולם: הנחה נוספת מעבר למחיר המסובסד הרגיל

עבור משרתי שירות פעיל במילואים, קבע ועתודה

מנוי ללא עלות לכל הסמסטר בסמסטרים שבהם שירתו במילואים, בפנייה לדקאנט


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הדרישה למעבר בהצלחה של קורסי הקדם לקורס "פרויקט גמר חלק א" הוסרה ובמקומה מספיק להיות רשומים לכל קורסי הקדם ולהיות בעלי פוטנציאל לצבור לפחות ל-90 נ"ז עד תחילת הקורס. חובה לעמוד בכל קורסי הקדם לקורס "פרויקט גמר חלק א" (כולל צבירה של לפחות 90 נ"ז ומעבר של הקורס) עד תום סמסטר קיץ תשפ"ד.


למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

יוענקו הקלות במועדי ההגשה; יש להגיש בקשה למנהלת הפרויקטים.


למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

בדיקת הזכאות למלגות הצטיינות תידחה עד לסיום כל בחינות תשפ"ג; מידע לגבי קיום הטקס יתפרסם בהמשך.


למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

בדיקת הזכאות לתואר נדחתה עד לסיום כל בחינות תשפ"ג; הטקס יתקיים ב־17.6.24


למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הארכת לימודים בשנה ללא תשלום קנס גרירה.


למי מיועד? למשרתים במילואים ששירתו לפחות 14 ימים במהלך שנת הלימודים,
מ־31.12.23


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

אפשרות לדחות קורסים לסמסטר עוקב טרום בחינה ולחזור עליהם ללא תשלום נוסף.


למי מיועד? ייעודי למשרתים


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

אפשרות להגיש בקשה לרישום למופע חוזר של קורס בו לא עברת אף מועד מבחן שנבחנת בו, ללא תשלום נוסף.


למי מיועד? ייעודי למשרתים ששירתו לפחות 10 ימי שירות במהלך הסמסטר (פרטים נוספים בסעיף "מופעים חוזרים של קורסי סמס' א למשרתים")


מתי חל? סמס' א תשפ"ד

סמס' ב תשפ"ד ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

הרשמה לקורסים בסמס' קיץ ללא עלות נוספת לנ"ז.


למי מיועד? ייעודי למשרתים ולסטודנטים בשנה א'


מתי חל? סמס' קיץ תשפ"ד

הוגדל תקציב המלגות – קול קורא יופץ שלוש פעמים במהלך הסמסטר.


למי מיועד? עבור כולם
ייעודי למשרתים: ניקוד מוגבר בקולות הקוראים למלגות.


מתי חל? סמס' א וסמסטר ב תשפ"ד

סמס' קיץ תשפ"ד: ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

יפורסמו מועדים במהלך הסמסטר.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

טיפולים פרטניים במכון טריאסט שריג במחיר מסובסד; יש לפנות לדקאנט הסטודנטים.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

יש לפנות לדקאנט הסטודנטים.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

רכזות המילואים בדקאנט הסטודנטים עומדות לרשותכם  – הוספנו רכזת נוספת והרחבנו את שעות מתן המענה שניתן עכשיו בוקר וערב במוקד 


למי מיועד? ייעודי למשרתים


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

ראשי בתי הספר יקיימו פגישות אישיות עם משרתים ומשרתות (פנים־אל־פנים או בזום); יש לפתוח פנייה ללשכת ההנהלה האקדמית ולציין בנושא הפנייה "מילואים"; ייצרו איתכם קשר לתיאום פגישה


למי מיועד? ייעודי למשרתים


מתי חל?

סמס' א וסמסטר ב תשפ"ד

סמס' קיץ תשפ"ד ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

מעטפת תמיכה לתואר שני

עדכון אחרון: 18.3.2024

בחירה בין השתתפות פיזית בכיתה לבין השתתפות מרחוק באמצעות זום.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? סמס' א וסמס' ב תשפ"ד

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

לפי המתוכנן ללא שינוי.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

כל ההרצאות והתרגולים (כולל שיעורי חזרה) יוקלטו, יועלו לאתר הקורס במוּדל ויימחקו בתחילת שנה"ל תשפ"ה.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? סמס' א וסמס' ב תשפ"ד

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

בשבועות 6–7 של הסמסטר (4–16 בפברואר)
ובשבועות 10–11 של הסמסטר (3–15 במרץ) יתקיימו הרצאות חזרה בזום בכל הקורסים (ללא חומר חדש) במקביל למערכת הלימודים הרגילה.


למי מיועד? ייעודי למשרתים


מת חל? סמס' א תשפ"ד

בקורסים שבהם חלה חובת נוכחות, ההשתתפות בזום עם מצלמה פתוחה תיחשב לעמידה בחובה זו; בשיעורי מעבדה חובת הנוכחות היא פיזית.

בקורסים שבהם אין חובת נוכחות ייתכן כי תידרש נוכחות פיזית בשיעורים שבהם יש להציג מטלות, פרויקט, פרויקטונים ועוד (על פי המפורט בסילבוס הקורס) או להגן עליהם.


למי מיועד? עבור כולם

ייעודי למשרתים: חובת הנוכחות תקפה רק עם החזרה מהשירות


מתי חל? סמס' א וסמס' ב תשפ"ד

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

בשבוע הרביעי של הסמסטר (21–26 בינואר) תוקפא ההתקדמות במערכת הלימודים.

שבוע זה יוקדש להשלמת כל החומר שנלמד בשלושת השבועות הראשונים של הסמסטר למשרתים ששבו ממילואים. השיעורים יתקיימו לפי מערכת השעות הרגילה ובמתכונת היברידית.


למי מיועד? ייעודי למשרתים


מתי חל? סמס' א' תשפ"ד

הארכת תקופת השינויים כדי לאפשר זמן התארגנות נוסף.


למי מיועד?
עבור כולם: שלושת השבועות הראשונים של הסמסטר (במקום שבועיים)

ייעודי למשרתים: שבועיים מיום החזרה מהשירות


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

סיוע של יועץ אקדמי בתכנון מערכת מותאמת אישית והכוונה לסיום בהצלחה של שנת הלימודים ושל התואר.


למי מיועד? עבור כולם

ייעודי למשרתים: קבלת ייעוץ מייד אחרי החזרה משירות; לאחר פתיחת פנייה באפקה־נט להכוון אקדמי (מנהל הסטודנטים), ייצרו איתך קשר לקביעת פגישת ייעוץ.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

אפשרות להרשמה לקורסי המשך למי שלמדו בקורס הקדם אך לא עברו אותו.


למי מיועד? עבור עולם (כולל משרתים)

*לא תקף למי שלמד את הקורס לפני 7.10.23 אך לא עבר אותו


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

משרתים יוכלו לממש אפשרות לבחור בציון "עובר" מילולי בקורסים שאליהם היו רשומים בתשפ"ד, בתנאי שהתקיימו 3 תנאים:

  1. שימי השירות היו מ־7.10.23 ואילך
  2. שעברו את הקורס בהצלחה (ציון 60 ומעלה)
  3. שהשלימו לפחות 12 נקודות זכות במהלך שנת תשפ"ד

*יש להגיש את הבקשות בתום מועדי ב' של סמס' קיץ תשפ"ד
**ציון "עובר" מילולי אינו נכלל בממוצע הציונים


למי מיועד? ייעודי למשרתים

לפחות 14 ימי שירות
קורס בחירה אחד בהיקף של עד 3 נ"ז


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

יתקיימו כמה מועדים שיאפשרו את השלמת הבחינות; ברישום לקורסי המשך לא ייבדקו תנאי קדם.


למי מיועד? 
עבור כולם: למי שטרם נבחן יתקיימו מועדים נוספים: בשבוע השמיני של סמס' א ובתקופת הבחינות של המופע הבא של הקורס.

ייעודי למשרתים: זכאים למועד מיוחד מתואם עם החזרה ללימודים – אם אף מועד מהמוצעים אינו רלוונטי.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

חלה על בחינות מועד ב של סמס' קיץ תשפ"ג שהתקיימו לאחר 7.10.23.


למי מיועד? 
עבור כולם: הוארכו עד 3.12.23

ייעודי למשרתים: עד שבועיים מיום סיום השירות


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי שיבחר להיבחן בשני מועדי בחינות, הציון הסופי בבחינה יהיה הציון הגבוה משני הציונים.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? סמס' א תשפ"ד
תקף גם לבחינות מועדי ב קיץ תשפ"ג שנקבעו לאחר 7.10.23.

לגבי סמס' ב תשפ"ד יישלח עדכון לקראת תקופת הבחינות

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

הוגדלה מכסת המועדים המיוחדים שאפשר לבקש בשנה.


למי מיועד?
עבור כולם: 2 מועדים מיוחדים 

ייעודי למשרתים: זכאות למועדים נוספים (מעבר ל־2 המיוחדים), בהתאם למספר הבחינות שהחמצת בשל שירות במילואים במועדן – באישור רכזת המילואים בדקאנט


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הוגדלה מכסת הפטור השנתית.


למי מיועד? 
עבור כולם: 4 בחנים בשנה (במקום 3)

ייעודי למשרתים: זכאות לפטור מ־4 בחנים שבמכסה. ובנוסף, פטור מכל בחני האמצע שהתקיימו בזמן המילואים ולא בוצעו או זכאות למועד מיוחד לבחירת המשרת*. 

*אם בחרת לגשת למועד מיוחד לבוחן – הוא יתקיים במועד מיוחד בשבוע התשיעי של הסמסטר ולא יינתן בו פטור.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

צומצם שיעור התרגילים שחובה להגיש; צמצום זה אינו חל על מטלות חובה (כגון פרויקט או פרויקטונים).


למי מיועד? 
עבור כולם: חובת הגשה של 50% מהתרגילים (במקום 80%); חובת הגשה של לפחות 3 תרגילים בקורס

ייעודי למשרתים: נוסף על חובת ההגשה המופחתת, בסמסטר שבו משרתים אפשר לדחות מועדי הגשה של תרגילי בית באישור רכזת המילואים בדקאנט ובתיאום עם המרצה


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

תוספת זמן בשיעור של 25% בבחינות בגין שרות פעיל במלחמה במהלך הסמסטר.

סטודנטים וסטודנטיות עם זכאות לתוספת זמן מכל סיבה אחרת, יהיו זכאים לכפל תוספת זמן – אך לא יותר מ־50% ממשך הבחינה

אין צורך לפנות לדקאנט – המכללה תעדכן את תוספות הזמן במערכת.

יש להביא לכל בחינה עותק מודפס של האישור שתקבלו בדוא"ל מהדקאנט כדי לממש את הזכאות


למי מיועד? משרתי שירות פעיל במילואים, קבע ועתודה

לפחות 28 ימי שירות במצטבר בתאריכים 31.12.23 – 15.3.24

תוספת זמן של 25%

הזכאים ל-25% תוספת זמן ייבחנו בכיתה פורסמה בלוח הבחינות.

נבחנים ונבחנות הזכאים לתוספת זמן בשיעור של 50%

סטודנטים וסטודנטיות עם זכאות לתוספת זמן מכל סיבה אחרת בנוסף לזכאות בגין המלחמה, יהיו זכאים לכפל תוספת זמן – אך לא יותר מ־50% ממשך הבחינה.

ברוב המקרים הזכאים ל-50% תוספת זמן ייבחנו בכיתה נפרדת ולא בזו פורסמה בלוח הבחינות. מיקום הכיתה יפורסם שעה לפני הבחינה ליד מוקד המידע בפיקוס וה-10 בקריה.


מתי חל? סמס' א תשפ"ד

לגבי סמס' ב וקיץ תשפ"ד יישלח עדכון לקראת תקופת הבחינות

ניהול זמן, ללמוד איך ללמוד, תשובה טובה, חרדת בחינות, שיפור אנגלית ועוד; הודעות יישלחו במהלך השנה.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל: כל שנת תשפ"ד

יוענקו הקלות במועדי ההגשה; יש להגיש בקשה למנהלת הפרויקטים.


למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

בדיקת הזכאות למלגות הצטיינות תידחה עד לסיום כל בחינות תשפ"ג; מידע לגבי קיום הטקס יתפרסם בהמשך.


למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

בדיקת הזכאות לתואר תידחה עד לסיום כל בחינות תשפ"ג; מידע לגבי קיום הטקס יתפרסם בהמשך.


למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הארכת לימודים בשנה ללא תשלום קנס גרירה.


למי מיועד? למשרתים במילואים ששירתו לפחות 14 ימים במהלך שנת הלימודים מ־31.12.23


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

 

הוגדל תקציב המלגות – קול קורא יופץ שלוש פעמים במהלך סמס' א.


למי מיועד? עבור כולם

ייעודי למשרתים: ניקוד מוגבר בקולות הקוראים למלגות.


מתי חל? סמס' א וסמסטר ב תשפ"ד

סמס' קיץ תשפ"ד ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

אפשרות לדחות קורסים לסמסטר עוקב טרום בחינה ולחזור עליהם ללא תשלום נוסף.


למי מיועד? ייעודי למשרתים


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

יפורסמו מועדים במהלך הסמסטר.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

טיפולים פרטניים במכון טריאסט שריג במחיר מסובסד; יש לפנות לדקאנט הסטודנטים.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

יש לפנות לדקאנט הסטודנטים.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

רכזות המילואים בדקאנט הסטודנטים עומדות לרשותכם  – הוספנו רכזת נוספת והרחבנו את שעות מתן המענה שניתן עכשיו בוקר וערב במוקד


למי מיועד? ייעודי למשרתים


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

ראשי בתי הספר יקדישו פגישות אישיות עם משרתים ומשרתות (פנים־אל־פנים או בזום); יש לפתוח פנייה ללשכת ההנהלה האקדמית ולציין בנושא הפנייה "מילואים"; ייצרו איתכם קשר לתיאום פגישה


למי מיועד? ייעודי למשרתים


מתי חל? סמס' א וסמס' ב תשפ"ד

סמס' קיץ תשפ"ד ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

מעטפת תמיכה ללומדי המכינות

עדכון אחרון: 18.4.2024

בחירה בין השתתפות פיזית בכיתה לבין השתתפות מרחוק באמצעות זום.


למי מיועד? עבור כלל לומדי המכינות - כולל המכינה "בדרך להנדסה"


מתי חל? עד ה־19.7.2024

המשך לאחר מועד זה ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

כל ההרצאות יוקלטו, יועלו לאתר הקורס במוּדל ויימחקו בתחילת שנה"ל תשפ"ה.


למי מיועד? עבור כלל לומדי המכינות - כולל המכינה "בדרך להנדסה"


מתי חל? החל מ־30.4.24 ועד 19.7.24

לאחר מועד זה ייבחן ההמשך בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

ההשתתפות בזום עם מצלמה פתוחה תיחשב לעמידה בחובה זו


למי מיועד? עבור כלל לומדי המכינה "בדרך להנדסה"

ייעודי למשרתים:
חובת הנוכחות תקפה רק עם החזרה מהשירות


מתי חל? עד ה־19.7.2024

המשך לאחר מועד זה ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

סביבת למידה משותפת מקוונת בקבוצות קטנות בעלות צרכים משותפים, בהנחיית סטודנטים וסטודנטיות משנים מתקדמות (הודעה מפורטת תישלח מראש).


למי מיועד? עבור כלל לומדי המכינות


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

יתפרסמו כמה מועדים שיאפשרו להשלים את בחינות הסיום שנדחו במכינה לפיזיקה.


למי מיועד? עבור כולם: זכאות להיבחן בשני מועדים מרשימת מועדים שנקבעים ומפורסמים באופן שוטף
ייעודי למשרתים: זכאות למועד מיוחד מתואם עם החזרה ללימודים – אם אף מועד מהמוצעים אינו רלוונטי


מתי חל? סמס' א תשפ"ד

סמס' קיץ תשפ"ד: ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

הלומדים במכינה בפיזיקה שלא נבחנו במועד ב בשל דחיית המועד יוכלו להתחיל את לימודי התואר.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים): אפשרות להירשם ללימודי שנה א (לא כולל קורסי פיזיקה) בתום המכינה בפיזיקה גם ללא עמידה בתנאי של סיום המכינה בציון עובר (לא חל על לומדי המכינה "בדרך להנדסה")


מתי חל? סמס' א תשפ"ד

למי שלא עברו את המכינה בפיזיקה בהצלחה עד תום סמס' א יתאפשר באופן חריג להירשם למכינה נוספת שתתקיים בסמס' ב, במקביל ללימודים הסדירים; יש להשלים את חובת העמידה במכינה בפיזיקה עד תום סמס' ב.


למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)


מתי חל? סמס' א ו־ב תשפ"ד