מבוא למערכות מכ"ם

מבוא למערכות מכ"ם

  • 40 שעות
  • |

הקורס יעסוק במערכות מכ"ם, החל מעקרונות הפעולה הבסיסיים, ועד לדוגמאות של מערכות מכ"ם מתקדמות בארץ ובעולם. >>

הקורס מציג את עקרונות הפעולה של מערכות מכ"ם, הן בהיבטי המבנה, החומרה והתפעול המשולב והן בהיבטי עיבוד האות והאלגוריתמים. לצד היכרות רחבה עם השיטות למדידת המיקום והמהירות של המטרות ועם מנגנוני הגילוי והעקיבה השונים, יודגמו גם מערכות מעשיות. הסטודנטים יבצעו מטלה מלאה של תכנון מכ"ם ספציפי בהתאמה לחומר הנלמד בקורס ועוד מטלה של חקר והצגת נושא מתקדם מן הספרות המדעית.

ניתן להזמין את הקורס כהדרכה פנימית (פנים-ארגונית) בלבד >>

קהל היעד

מהנדסי אלקטרוניקה העוסקים בתקשורת ובנושאים קרובים, מנהלי פרויקטים, מהנדסי מערכת ויזמים טכנולוגיים

 

מרצה הקורס

פרופ' עלי לוין, מומחה בתחום המכ"ם, אנטנות ורדיו. פרופ' לוין מרצה במכללה, וראש המרכז לפיתוח ומדידת אנטנות, המשרת עשרות גופים תעשייתיים. לפרופ' לוין עבר תעשייתי עשיר, בחברות תקשורת מובילות כגון אלתא, אלאופ ועוד.

 

סילבוס מלא של הקורס

נושאי הקורס לפי שבועות*:

מפגשים נושא
1 מבוא: רקע היסטורי, הגדרת המכ"ם, מכ"ם מונו-סטטי ומכם בי‑סטטי, עץ המכ"ם, תחומי תדרים. מושגים והגדרות

 

2 משוואת המכ"ם: המשוואה בכוון אחד, המשוואות של מכם לא קוהרנטי עם ובלי דחיסת מתקף  (pulse compression), מכם קוהרנטי, ומכם בי-סטטי. הפסדים, צורות שונות של משוואת המכ"מ

 

3 תופעות התפשטות גלי מכ"מ : עקמומיות כדור הארץ, ניחות אטמוספרי,  השפעת הנצנוץ, השפעת clutter (קרקע, ים), השפעת הניחות מזג אויר, בחירת תדר עבודה.
4 שטח חתך מכ"ם – שח"ם (RCS) :ערכים טיפוסיים של שח"ם עבור מטרות שונות, גורמים המשפיעים ותורמים לשח"ם, מנגנוני החזר,  קביעת  השח"ם ע"י חישוב, סימולציה ומדידה

 

5 גילוי מכ"ם: רעש תרמי, פונקציות צפיפות ההסתברות (PDF) של רעש ואות עם רעש, הסתברות וקצב של התרעות שווא (Pfa), זמן בין התרעות שווא, הסתברות גילוי (Pd), יחס אות לרעש (SNR) נדרש, אינטגרציה לא קוהרנטית (PDI), הסתברות גילוי מצטברת בסריקה.

 

6 דחיסת דפקים ועבוד אות -PULSE COMPRESSION (PC) : שיטות PC  אנלוגי וספרתי, קידוד  פאזה , יתרונות וחסרונות.  סף אוטומטי (CFAR), אינטגרציה של פולסים

 

7 החזרי מכ"מ בלתי רצויים (CLUTTER  & CHAFF) : החזרי  קרקע, ים, ערפל וגשם. החזרים של מוץ, ציפורים וחרקים. מבוא לתופעת דופלר.  דיכוי החזרים בלתי רצויים (CLUTTER) : MTI, שיטות עיבוד פולס דופלר

שיקולי קצב פולסים (PRF): טווח מכשירי, רב משמעות בטווח ופתרונה, מרווח בין פולסים (PRI) גמיש ומדורג, בחירת PRF למכ"ם פולס דופלר.

 

8

 

שערוך פרמטרים ועקיבת מכ"ם: עקיבה אנלוגית ועקיבה ספרתית של טווח ומהירות, עקיבה ע"י סריקה קווית ומיתוג אונות.  עקיבה ע"י סריקה קונית, עקיבה פסיבית (מונופולס בן שני ערוצים ו‑COSRO), עקיבת מונופולס קלאסית, עקיבה תוך סריקה (TWS), שגיאות בעקיבה זוויתית. פילטרים לעקיבה (α,β, קלמן וכו')

 

9 אנטנות : דיאגרמות קרינה, מימדים, רוחבי אלומה ושבח (gain), מיפתח אנטנה אפקטיבי, קיטוב, אנטנות מחזיר וזנים, אנטנות מונופולס, סריקה מכנית.  סריקה אלקטרונית (פסיבית ואקטיבית).

 

10 מקלטים ומשדרים : משדרי מכ"מ, מחוללי אותות, מקלטים. ארכיטקטורה של מכ"מ.

 

11 מכ"ם מוטס:  clutter במכ"ם מוטס. דוגמת תכן: גילוי ועקיבה בתרחיש אויר‑אויר ב-PRF גבוה (HPRF) ובינוני (MPRF). מכם מיפתח סינתטי (SAR) ומיפוי קרקע, גילוי מטרות קרקע נעות (GMTI), מכם מיפתח סינתטי הפוך (ISAR).

 

12 מכם גל רצוף (CW): מכם בתדר קבוע, מכם מאופנן תדר (FMCW), מכם עם אות בינארי, מכם homodyne,  דו משמעות טווח/מהירות, הפרדת מטרות

 

13 חזרה וסיכום

 

 

*סדר הנושאים יכול להשתנות בהתאם לשיקול דעת המרצה.

פרטים נוספים

 

לעומדים בדרישות הקורס תינתן תעודה מטעם מכללת אפקה – היחידה ללימודי חוץ, ומרכז ACAD (Afeka Center for Antenna Design).

עלות הקורס

ניתן להזמין את הקורס כהדרכה פנימית (פנים-ארגונית) בלבד

מחיר הקורס יקבע בהתאם לפרטי הקבוצה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם


*

*

*

*

ממליצים על לימודי חוץ באפקה